September 19, 2013

“NOUS TRECOBRIMENTS PVD, AMB ESTRUCTURES NANOMÈTRIQUES, NO RATLLABLES”

CALL CLOSED

 

“OFERTA DE CONTRACTE  per a la realització d’un projecte de DOCTORAT INDUSTRIAL”

Títol del projecte:   “NOUS TRECOBRIMENTS PVD, AMB ESTRUCTURES NANOMÈTRIQUES, NO RATLLABLES”

A desenvolupar a l’empresa : ZANINI AUTOGRUP de Parets del Vallès i amb la participació del Departament de Física Aplicada i Òptica de la U.B.

ZANINI és una empresa  especialitzada en el desenvolupament i fabricació de  components de plàstic per a la indústria de l’automòbil. Zanini és un líder tecnològic en el moldeig de peces de plàstic amb acabats d’aspecte metàl·lic . Les bases de la seva estratègia son:  Innovació, Globalització i Excel·lència operativa.

  • La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de col·laboració entre la universitat i l’empresa.  La dedicació del doctorand al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
  • El doctorand disposarà d’un director de tesi de la universitat i un responsable de projecte designat per l’empresa.
  • El doctorand tindrà dedicació exclusiva al desenvolupament del projecte de recerca.
  • A més del contracte amb l’empresa, el doctorand disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se
  • L’objectiu és que la tesi es desenvolupi en un termini de 3 anys.
  • La selecció del candidat la  realitzarà conjuntament la universitat  i l’empresa.

PERFIL DEL CANDIDAT

  • Titulació: grau, o equivalent (llicenciatura, enginyeria superior), o màster universitari
  • El candidat ha de tenir una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, enginyeria,  grau o diplomatura igual o superior a 1,60.
  • En tot cas, el candidat ha de ser acceptat i admès en el programa de doctorat de la universitat corresponent. Programa de doctorat suggerit:  “Tecnologies Avançades”

fins al 30 de setembre l’admissió de candidatures estarà oberta  a:

Secretaria d’Universitats i Recerca
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Departament d’Economia i Coneixement
Tel. 933 105 081
doctorats.industrials.sur@gencat.cat|http://doctoratsindustrials.gencat.cat

o bé contactar: professor Joan Esteve, Dept F.A.O. – U.B.  tel 649494855

© MULFOX. All rights reserved.